CMListCHỦ TRƯƠNG MỚI - CHÍNH SÁCH MỚI

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách Nhà nước và người đứng đầu doanh nghiệp Nhà nước có h...

Ưu tiên bố trí vốn đầu tư trung hạn cho dự án hoàn thành trước 2015

Đây là một trong những nội dung quy định tại Chỉ thị số 23/CT-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 05/08/2014 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạ...

Các Luật mới được Quốc hội thông qua  trong 6 tháng đầu năm 2014

Ngày 08/07/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 47/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 06/2014, đồng ý đến ngày 31/12, tạm thời chưa xử ...

Cá nhân phải bảo vệ mật khẩu và thông tin tài khoản

Ngày 07/04/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2014/NĐ-CP quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao...

Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Ngày 07/4/2014, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực...

Tăng cường giáo dục các kỹ năng sống trong các gia đình trẻ

Ngày 20/02/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 279/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ ...

Đến năm 2020, 70% gia đình được nhận danh hiệu “Gia đình học tập”

Đây là mục tiêu của Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tạ...

Cấm sử dụng rượu bia trước giờ làm việc

Đây là một trong những nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ đề ra cho Bộ Công Thương và các Bộ, ngành có liên quan tại Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 12/02/201...

Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban  Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia

Ngày 27-01-2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2014/NĐ-CP quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống ...

Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020

Ngày 06-02-2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 215/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm...

Ngày 21/1/2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Quyết định số 164/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xử lý nợ xấu của Ngân hàng Chính sách xã hội...

Công khai chế độ tiền lương của công chức Nhà nước

Ngày 15/01/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 05/2014/QĐ-TTg về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiệ...

Không thanh toán bằng tiền mặt từ ngày 01/3

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 222/2013/NĐ-CP về việc thanh toán bằng tiền mặt và quản lý nhà nước về thanh toán bằng tiền mặt trong một số giao ...

Ngày 31/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2621/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại...

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

Ngày 02/01/2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -...

Ngày 20/12/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập mới 2 xã thuộc huyện Đăk Hà, 3 xã thuộ...

Hợp đồng xây dựng chỉ được ký kết khi bên giao thầu đã có kế hoạch vốn để thanh toán cho bên nhận thầu theo tiến độ thanh toán của hợp đồng, trừ các c...

Đây là nội dung quy định tại Công văn số 10525/VPCP-KGVX ngày 12/12/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ Tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hàng t...

LÃNG PHÍ ĐIỆN, NƯỚC, PHẠT ĐẾN 2 TRIỆU ĐỒNG

Phạt tiền từ 01 - 02 triệu đồng đối với hành vi sử dụng điện nước vượt tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành gây lãng phí là nội dung...

CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC  PHẢI LẤY Ý KIẾN DÂN CƯ

Theo Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, tổ chức, cá nhân đầu t...

Trang trước Trang sau
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC