banner
CMListHOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
Một số kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển  năng lượng giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thực hiện Nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH15 ngày 29/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật ...

Khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật  về đầu tư xây dựng và quản lý, vận hành Nhà máy Thuỷ điện PleiKrông

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch giám sát số 259/KH-ĐĐBQH ngày 07/12/2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượ...

Khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 – 2021 tại Công ty điện lực Kon Tum

Chiều ngày 06/3/2023, Đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Phạm Đình Thanh - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Kon Tum đã t...

Khảo sát tình hình phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại Sở Công thương

Chiều ngày 28/02/2023, Đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Phạm Đình Thanh - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Kon Tum đã ...

Khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật  về đầu tư xây dựng một số dự án năng lượng điện  trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Để đảm bảo thông tin, tư liệu phục vụ Đoàn Giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát tri...

Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13  và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội

Thực hiện Nghị quyết số 581/NQ-UBTVQH15 ngày 29/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 8...

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, chúc Tết tại huyện Sa Thầy

Thực hiện kế hoạch của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ngày 13/01/2023 đồng chí Phạm Đình Thanh - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên ...

Một số kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp

I. Về kết quả của Kỳ họp, sau 04 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội kh...

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp bất thường lần thứ 2 - Quốc hội khóa XV

Trong tuần làm việc thứ nhất (từ ngày 4 đến ngày 07/01/2023) của kỳ họp bất thường lần thứ 2, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hộ...

Quốc hội thảo luận Tổ về chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày 06-01-2023, kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV đã tiến hành thảo luận ở Tổ về Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/20...

Một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum  trong năm 2022

Thực hiện quy định của Luật tổ chức Quốc hội và các văn bản có liên quan, trong năm 2022 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tập trung thực hiện mộ...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông và xã Đăk Kôi huyện Kon Rẫy.

Ngày 01/12/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp tục tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại xã Ngọk Tem, huyện Kon Plông và x...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại xã Bờ Y - huyện Ngọc Hồi và xã Ya Ly - huyện Sa Thầy

Ngày 30/11/2022 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp tục tiến hành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XV tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại xã Đăk Man, huyện Đăk Glei và xã Đăk Rơ Nga, Huyện Đăk Tô (Ngày 29/11/2022)

Đại biểu Quốc hội Nàng Xô Vi thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo Kết quả kỳ họp thứ 4 của Quốc hội và hoạt động của Đoàn cho cử tri...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum

Chiều cùng ngày 28/11/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tiến hành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XV tại xã Ngọc Bay, Thàn...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai

Thực hiện Kế hoạch tiếp xúc cử tri số 241/KH-ĐĐBQH, ngày 28/11/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tiến hành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4...

Một số kết quả của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Sau 21 ngày (từ ngày 20/10 đến ngày 15/11/2022) làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, khẩn tr...

Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp thứ 4

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV khai mạc sáng ngày 20/10, bế mạc chiều ngày 15/11/2022. Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tham dự kỳ họp này gồm 06/06 đại biểu, d...

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Buổi sáng ngày 14/11/2022 dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và sự điều hành nội dung của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Qu...

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ tư của kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XV

Trong tuần làm việc thứ tư (từ ngày 07 đến ngày 11/11/2022) của kỳ họp thứ 4, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã tha...

Quốc hội thảo luận ở hội trường về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Sáng ngày 08/11/2022, dưới sự dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sự điều hành nội dung của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, ...

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ ba của kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XV

Trong tuần làm việc thứ ba (từ ngày 31/10 đến ngày 05/11/2022) của kỳ họp thứ 4, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã ...

Quốc hội thảo luận Tổ đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Buổi sáng ngày 03-11-2022, Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở Tổ đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là đạo luật lớn, quan trọng, tác động sâu rộ...

Quốc hội thảo luận Tổ đối với Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) và Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Buổi sáng ngày 02-11-2022, Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở Tổ đối với 02 Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) và Dự án Luật Giao dị...

Quốc hội thảo luận Tổ đối với dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và dự án Luật Phòng thủ dân sự

Chiều ngày 01-11-2022, Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở Tổ về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và dự án Luật Phòng thủ dân sự. Các đại biểu Quốc hội t...

Trang sau
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE