banner
CMList
TÀI LIỆU KỲ HỌP BẤT THƯỜNG HĐND TỈNH KHÓA XI (NGÀY 30/7/2019)
TÀI LIỆU KỲ HỌP BẤT THƯỜNG HĐND TỈNH KHÓA XI (NGÀY 30/7/2019)

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

  BỘ TÀI LIỆU DÀNH CHO MÁY VI TÍNH

 

   Xem và tải tại đây

 

01

Thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp

  Chương trình kỳ họp bất thường

02

Phát biểu khai mạc kỳ họp

 

03

Tờ trình về việc điều chỉnh nội dung Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 27/6/2019 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

  Văn bản tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban KT-NS

  Dự thảo Nghị quyết kèm theo văn tiếp thu

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết 

 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với địa phương tháng 6 năm 2019

04 Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc điều chỉnh nội dung Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 27/6/2019 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019.   Báo cáo thẩm tra
05

Tờ trình về việc đề nghị cho ý kiến về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí và nhà phố.

  Tờ trình của UBND tỉnh

  Dự thảo Nghị quyết (lần 1)

  Văn bản đề nghị chấp thuận đầu tư của FLC

  Tờ trình của Sở Xây dựng

  Quyết định phê duyệt đồ án qui hoạch chi tiết

  Quyết định về việc bán tài sản công cho người duy nhất

  Bản đồ quy hoạch

  Bản vẻ chi tiết

  Văn bản tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban KT-NS

  Dự thảo Nghị quyết kèm theo văn tiếp thu

06 Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc đề nghị cho ý kiến về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí và nhà phố.   Báo cáo thẩm tra
07

Tờ trình về việc đề nghị cho ý kiến về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ.

   Tờ trình của UBND tỉnh

  Dự thảo Nghị quyết (lần 1)

  Tờ trình Sở Xây dựng

  Quyết định phê duyệt đồ án qui hoạch chi tiết

  Bản đồ quy hoạch

  Bản vẻ chi tiết

  Văn bản tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban KT-NS

  Dự thảo Nghị quyết kèm theo văn tiếp thu

08 Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc đề nghị cho ý kiến về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ.   Báo cáo thẩm tra
09 Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm tra của Ban HĐND tỉnh.   Báo cáo tiếp thu, giải trình

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE