Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIV
03/03/2021 7:09:31 SA
Theo Kế hoạch số 14/KH-ĐĐBQH ngày 26/02/2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, từ ngày 08 đến ngày 15/3/2021 các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum sẽ tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp để báo cáo với cử tri về Chương trình và nội dung kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum khóa XIV; Nghe và tiếp thu phản ánh các ý kiến, nguyện vọng của cử tri đối với chương trình, nội dung kỳ họp thứ 11 và các ý kiến, kiến nghị đối với Quốc hội và các cơ quan nhà nước có liên quan.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIV
Ảnh minh họa: Hội nghị tiếp xúc cử tri

Các đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp xúc cử tri tại Xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei vào Buổi sáng ngày 08/3/2021; tại Xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi vào Buổi chiều ngày 08/3/2021; tại Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông vào Buổi sáng ngày 09/3/2021; tại Xã Diên Bình, huyện Đăk Tô vào Buổi chiều ngày 09/3/2021; tại Thị trấn Đăk Rờ Ve, huyện Kon Rẫy vào Buổi sáng ngày 10/3/2021; tại Xã Măng Cành, huyện Kon Plông vào Buổi chiều ngày 10/3/2021; tại Xã Ia Tơi, huyện IaH’Drai vào Buổi sáng ngày 11/3/2021; tại Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy vào Buổi chiều ngày 11/3/2021; tại Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum vào Buổi sáng ngày 12/3/2021 và tại xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà vào Buổi chiều ngày 12/3/2021.

Theo chương trình kỳ họp này, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 11 ngày, trong đó bố trí 2,5 ngày để xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 và 6,5 ngày xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác. Quốc hội sẽ họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 24/3, dự kiến bế mạc vào ngày 07/4/2021. Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội (có dự phòng các phương án trong trường hợp dịch bệnh diễn biến quá xấu).

Buổi chiều ngày 15/10/2020 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh họp rút kinh nghiệm; thống nhất các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ kiến nghị với các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn nơi diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri phải đảm bảo các yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc, đo thân nhiệt, rửa tay, khử trùng, khử khuẩn)./.

Hồ Nam VPĐ ĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Hoạt động trong tháng 3 và 4/2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Một số kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum khóa XIV - Nhiệm kỳ 2016-2021
Icon Chương trình hoạt động từ đầu năm 2021 đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức gặp mặt tọa đàm Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946 - 06/01/2021)
Icon Một số kết quả hoạt động năm 2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon BẢO HIỂM XÃ HỘI - MỘT TRỤ CỘT TRONG HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI
Icon VẤN ĐỀ LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
Icon CÔNG TÁC THÔNG TIN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI
Icon Một số kết quả kỳ họp thứ 10 và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC