Lãnh đạo văn phòng HĐND tỉnh Kon Tum
20/11/2014 1:34:47 SA
 

Đồng chí: Đào Duy Thế

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

 

Đồng chí: Đoàn Tuấn Duy

Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Thắm

Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

 

  
Tin liên quan:
Icon Các phòng ban chuyên môn thuộc Văn phòng
Icon Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Văn phòng HĐND cấp tỉnh
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC