CMList HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN, TP

Trong hai ngày 15 và 16/7/2014, Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tiến hành Kỳ họp thứ 8.

Trong 2 ngày 17 và 18/7/2014 tại Hội trường 19/5 huyện, HĐND huyện Sa Thầy khoá IX, nhiệm kỳ 2011-2016 tiến hành kỳ họp lần thứ 8. Có 28/30 đại biểu H...

Vừa qua, tại Hội trường lớn trụ sở HĐND-UBND thành phố Kon Tum, HĐND thành phố khóa X đã tổ chức Kỳ họp thứ 8 với sự tham gia của 31/33 đại biểu HĐND ...

Trong hai ngày 15 và 16/7/2014, Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông đã tiến hành kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016 với sự tham gia c...

Hội đồng nhân dân huyện Kon Rẫy khoá XIII vừa tổ chức thành công kỳ họp lần thứ 8, nhiệm kỳ 2011-2016. Tham dự kỳ họp có 26/27 đại biểu Hội đồng nhân ...

HĐND huyện Kon Plông tổ chức kỳ họp thứ 8- khóa XIII

Ngày 15/7/2014, HĐND huyện Kon Plông tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIII.

Kết quả kỳ họp lần thứ tám HĐND huyện Ngọc Hồi khoá V

HĐND huyện Ngọc Hồi vừa tổ chức thành công kỳ họp lần thứ tám HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm, ngày 20/12/2013, HĐND huyện Kon Plong đã tổ chức bế mạc kỳ họp thứ 7, khóa XIII.

HĐND thành phố Kon Tum tổ chức thành công kỳ họp thứ 7, khóa X

Sau 2 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, chiều ngày 18/12/2012, HĐND thành phố Kon Tum tổ chức bế mạc kỳ họp thứ 7, khó...

Thực hiện Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003 và Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ngày 02/4/2005. Năm 2013, Thườn...

Trang trước
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC