banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
23-4-2024
Theo Kế hoạch số 03/KH-ĐĐBQH ngày 22/4/2024 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, từ ngày 02/5 đến ngày 04/5/2024 các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum sẽ tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp để báo cáo với cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; Kết quả hoạt động của Đoàn ĐBBQH tỉnh từ sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đến nay; Nghe và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, phản ánh, nguyện vọng của cử tri đối với dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV; các ý kiến, kiến nghị đối với Quốc hội và các cơ quan có liên quan.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri  trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Quang cảnh một buổi tiếp xúc cử tri

Các đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp xúc cử tri tại Xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei vào Buổi sáng ngày 02/5/2024; Tại Xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông vào Buổi chiều ngày 02/5/2024; Tại Xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy vào Buổi sáng ngày 03/5/2024; Tại Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum vào Buổi chiều ngày 03/5/2024; Tại Xã Đăk Nên, huyện Kon Plông vào Buổi sáng ngày 04/5/2024,

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 20/5/2024 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6/2024. (Kỳ họp tiến hành theo 02 đợt: Đợt 1: Từ ngày 20-5 đến ngày 08-6-2024;  Đợt 2: Từ ngày 17-6 đến ngày 28-6-2024).

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật, 03 dự thảo nghị quyết (Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) - theo quy trình tại một kỳ họp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ - theo quy trình tại một kỳ họp; Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024). Quốc hội sẽ cho ý kiến 11 dự án luật (Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Phòng không nhân dân; Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; Luật Tư pháp người chưa thành niên; Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược).

Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác: Xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu  năm 2024. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022. Xem xét, quyết định về một số dự án sử dụng nguồn dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 của Nghị quyết số 106/2023/QH15 ngày 28/11/2023 về thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ. Xem xét Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023. Tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023". Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Xem xét, quyết định vấn đề quan trọng khác (nếu có);...

Hồ Nam, VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại Công ty TNHH một thành viên Tân Anh Kon Tum và Công ty cổ phần Bến xe Kon Tum
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại huyện Đăk Glei
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tham dự kỳ họp bất thường lần thứ 6
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự Phiên chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum
Icon Một số kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hộ
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự Hội nghị toàn quốc lần 2 triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội
Icon Một số kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE