banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
Quan tâm đúng mức đến việc giám sát kết quả giải quyết đối với vụ việc cụ thể
31-5-2024
Sáng ngày 30/5/2024, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành nội dung của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về Dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025;... Phát biểu tại phiên thảo luận này, đại biểu Quốc hội Phạm Đình Thanh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Kon Tum nhận thấy ngay từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xác định đẩy mạnh công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt. Do đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ hoạt động giám sát và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Về hoạt động giám sát trong các năm 2023 và 2024, cử tri và nhân dân đánh giá rất cao việc Quốc hội quyết định giám sát đồng thời 3 Chương trình mục tiêu quốc gia ngay trong giai đoạn triển khai thực hiện. Từ kết quả giám sát, Quốc hội đã đánh giá thực trạng tình hình và kịp thời xem xét, ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Nghị quyết này của Quốc hội đã giúp Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, đã tạo ra hành lang pháp lý và những điều kiện thuận lợi giúp cho Chính phủ các bộ, ngành và các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu của 3 chương trình mục tiêu quốc gia.
Quan tâm đúng mức đến việc giám sát kết quả giải quyết đối với vụ việc cụ thể
ĐBQH Phạm Đình Thanh phát biểu thảo luận sáng 30-5-2024

Để phát huy kết quả đạt được và kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra đối với công tác giám sát, đại biểu Phạm Đình Thanh đề xuất thêm một số nội dung như sau: Trước hết, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo rà soát và có chính sách hỗ trợ phù hợp về nguồn lực cho các cơ quan của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội để các cơ quan của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội đủ sức thực hiện tốt công tác giám sát theo chức trách nhiệm vụ. Thực tế các chuyên đề giám sát do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn có phạm vi rất rộng, tính chuyên sâu cao, trong khi đó thông tin dữ liệu không đầy đủ, nếu không có sự hỗ trợ, nhất là hỗ trợ của các chuyên gia, các cơ quan chuyên môn thì kết quả giám sát khó có thể đáp ứng yêu cầu, nhất là việc giám sát của các Đoàn đại biểu Quốc hội, chưa nói đến hoạt động giám sát của cá nhân đại biểu Quốc hội ở địa phương.

Thứ hai, ngoài việc triển khai thực hiện các cuộc giám sát theo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ để các Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố chủ động giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật ở địa phương. Ở địa phương chúng tôi qua giám sát 4 chuyên đề được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn trong năm 2024, kết quả Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành ở trung ương 33 kiến nghị, chuyển đến Ủy ban nhân dân tỉnh 30 kiến nghị. Qua theo dõi, chúng tôi thấy Ủy ban nhân dân tỉnh rất đồng tình và kịp thời chỉ đạo các cơ quan nhà nước ở địa phương thực hiện nội dung kiến nghị do Đoàn đại biểu Quốc hội chuyển đến. Việc này đã giúp tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật ở địa phương, giúp cho các quy định của pháp luật được triển khai kịp thời và được thực hiện nghiêm minh ngay từ địa phương, cơ sở.

Thứ ba, về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội quan tâm đúng mức đến việc giám sát kết quả giải quyết đối với vụ việc cụ thể. Qua báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV trình kỳ họp lần này, đại biểu Phạm Đình Thanh rất băn khoăn vì tỷ lệ kiến nghị của cử tri đã được trả lời đạt 99,7% nhưng số kiến nghị đã được giải quyết rất thấp, 95/2.216 kiến nghị đạt 4,3%. Nội dung trả lời kiến nghị của cử tri được tổng hợp báo cáo chủ yếu là đã được cơ quan nhà nước giải trình, cung cấp thông tin (Cụ thể, số kiến nghị được giải trình cung cấp thông tin là 1.865/2.216 kiến nghị, chiếm tỷ lệ 84% so với tổng số kiến nghị của cử tri được gửi đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV). Theo đại biểu Phạm Đình Thanh, số liệu này rất cần được giám sát để làm rõ, nội dung kiến nghị nào chỉ cần giải trình cung cấp thông tin là đủ, nội dung kiến nghị nào cơ quan nhà nước phải giải quyết, trả lời đúng theo thẩm quyền và trách nhiệm của mình.

Thứ tư, về chuyên đề giám sát năm 2025, đại biểu Phạm Đình Thanh thống nhất đề nghị Quốc hội lựa chọn chuyên đề 1 "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành" để tiến hành giám sát tối cao trong năm 2025. Đồng thời đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo sớm hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét cho ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động giám sát của của Quốc hội và Hội đồng nhân dân để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập của luật hiện hành./.

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Ba giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới
Icon Đánh thức tiềm năng phát triển của các địa phương từ văn hóa, du lịch
Icon Quy định rõ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để đảm bảo tính khả thi
Icon Làm rõ những tác động, ảnh hưởng của các chính sách mới
Icon Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Icon Quốc hội thảo luận Tổ đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ và Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)
Icon Cần sớm giải quyết dứt điểm kiến nghị nhiều lần của cử tri đối với các tồn tại của dự án thủy điện Đăk Đrinh
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận Tổ về kinh tế-xã hội
Icon Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE