banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo tại Thanh tra tỉnh
12-6-2024
Chiều ngày 11/6/2024, đồng chí Nghe Minh Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc với Thanh tra tỉnh về tình hình thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tham dự buổi làm việc có thành viên Đoàn giám sát là các đồng chí trong Thường trực, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, các phòng, ban chuyên môn có liên quan.
Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo tại Thanh tra tỉnh
Ảnh: Đồng chí Nghe Minh Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Trước khi làm việc với Thanh tra tỉnh, Đoàn giám sát đã khảo sát thực tế và làm việc với UBND một số xã và UBND các huyện Đăk Tô, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Đăk Hà, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Qua giám sát thực tế và báo cáo của các đơn vị, địa phương, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân luôn được các cấp, ngành quan tâm, chỉ đạo thường xuyên; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm việc tiếp công dân; công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn của công dân tại hầu hết các đơn vị được thực hiện kịp thời, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, đảm bảo khách quan, chính xác, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân, không để tình trạng kéo dài, phát sinh thành điểm nóng và khiếu kiện đông người. Trong kỳ báo cáo, Thanh tra tỉnh đã triển khai 05 cuộc thanh tra tại 06 đơn vị về trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; kịp thời yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đến nay, các đơn vị có vi phạm đã khắc phục các tồn tại, khuyết điểm theo các kiến nghị tại kết luận thanh tra.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số đơn vị, địa phương chậm cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới để sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế tiếp công dân và niêm yết tại địa điểm tiếp công dân; chưa bố trí địa điểm tiếp công dân thuận lợi; chưa cập nhật đầy đủ các nội dung trong sổ theo dõi tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn; việc phân loại, xử lý, giải quyết đơn của công dân chưa thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định; chưa thực hiện chi hoặc chi bồi dưỡng không đúng định mức đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Thanh tra tỉnh, các phòng, ban có liên quan đã báo cáo, giải trình làm rõ một số nội dung được Đoàn giám sát quan tâm trong việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới; công tác tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra, kiểm tra và việc thực hiện kết quả, kết luận thanh tra, kiểm tra của các đơn vị, địa phương.

Thay mặt Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng ghi nhận những kết quả đạt được của Thanh tra tỉnh trong thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cần chỉ đạo, nhắc nhở, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh chấn chỉnh, rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn giám sát đã chỉ ra, trong đó cần cập nhật, thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật về công tác này, nhất là nội quy, quy chế tiếp công dân, thành phần, thời gian tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân; đồng thời nghiên cứu, dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân để làm tốt công tác này trong thời gian tới.

Đậu Thị Hương Quyên  
Tin liên quan:
Icon Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại sở Tài nguyên và Môi trường
Icon Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại Sở Y tế
Icon Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng tiếp xúc cử tri tại các xã Đăk Tờ Re, Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy
Icon Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Kon Tum
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Đăk Hà
Icon Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Đăk Hà
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo tại huyện Sa Thầy
Icon Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Sa Thầy
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện Ngọc Hồi
Icon Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE