banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
Quốc hội thảo luận Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược và Dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)
19-6-2024
Chiều ngày 17/6/2024, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tham gia thảo luận tại Tổ 04 đối với các dự án Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về việc giảm thuế giá trị gia tăng.
Quốc hội thảo luận Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược và Dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)
Đồng chí U Huấn chủ trì buổi thảo luận

Tại phiên làm việc này, đã có 7 lượt đại biểu Quốc hội của các Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang và thành phố Hải Phòng phát biểu ý kiến tham gia xây dựng luật. Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum Tô Văn Tám đã phát biểu tham gia 01 ý kiến đối với dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) về các hàng hóa, dịch vụ được áp dụng mức thuế suất 5% tại điểm g, khoản 2, điều 9 (Thuế suất). Tham gia 03 ý kiến vào dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) về các hành vi bị nghiêm cấm đối với tổ chức hành nghề công chứng; Thời gian tập sự hành nghề công chứng; Quy định Người đã hoàn thành tập sự hành nghề công chứng phải tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng;...

Theo Chương trình kỳ họp, chiều ngày 29/6/2024 Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, trong đó có nội dung về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và giảm thuế giá trị gia tăng./.

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Quốc hội thảo luận dự án Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ Ba của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Icon Cần nhắc tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương
Icon Thảo luận dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) và dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên
Icon Vấn đề hoàn thổ sau kết thúc hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản
Icon Chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên – môi trường
Icon Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cảnh vệ
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ hai của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Icon Cần có chính sách đặc biệt đối với các tỉnh miền núi, vùng cao
Icon Quan tâm đúng mức đến việc giám sát kết quả giải quyết đối với vụ việc cụ thể
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE