banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
Tổ chức Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để xem xét, quyết định công tác nhân sự và các nội dung thuộc thẩm quyền
28-6-2024
Ngày 28/6/2024, HĐND tỉnh Kon Tum Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định công tác nhân sự và các nội dung thuộc thẩm quyền. Chủ tọa kỳ họp có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải và Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng.
Tổ chức Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để xem xét, quyết định công tác nhân sự và các nội dung thuộc thẩm quyền
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang phát biểu bế mạc kỳ họp

Dự kỳ họp có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Trung Hải, các thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, đại diện Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố và 47/50 đại biểu HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, sau khi nghe UBND tỉnh trình bày các tờ trình dự thảo nghị quyết, các Ban Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra, gợi ý thảo luận của Chủ tọa kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất cao thông qua 02 nghị quyết, gồm: Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi và một số chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2024 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, HĐND tỉnh thống nhất quy định mỗi thôn, tổ dân phố thành lập một Tổ bảo vệ an ninh, trật tự gồm Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên, có tối đa 05 thành viên đối với thôn, tổ dân phố có từ 500 hộ trở lên, thấp nhất là 03 thành viên đối với thôn, tổ dân phố dưới 350 hộ. Các thành viên của Tổ được hỗ trợ thường xuyên hằng tháng với mức từ 1.000.000 đồng đối với Tổ viên, 1.100.000 đồng đối với Tổ phó và 1.200.000 đồng đối với Tổ trưởng. Nghị quyết cũng quy định mức chi trang bị, tập huấn, diễn tập, hội thi, sơ kết, tổng kết, tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng và các chế độ chính sách khác (như: hỗ trợ chi phí đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bồi dưỡng làm nhiệm vụ ban đêm, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, điều trị bệnh…). HĐND tỉnh cũng đã thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đối với 07 dự án/213,22 ha và xem xét, thống nhất cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với 01 đại biểu theo nguyện vọng.

Phát biểu kết luận kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành khẩn trương thành lập và đưa các Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả, sớm phát huy cao nhất vị trí, vai trò, nhiệm vụ được giao, thực sự là cánh tay nối dài, hỗ trợ đắc lực cho chính quyền ở cơ sở, nắm chắc tình hình và xử lý kiên quyết, kịp thời các hành vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về kiện toàn, thống nhất lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; trong đó cần lưu ý: "Ưu tiên giữ ổn định các lực lượng hiện có, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến những người được kiện toàn, góp phần giữ vững ổn định công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở". Trước mắt chuẩn bị và tổ chức buổi Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thật trang trọng, ý nghĩa, tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ với khí thế và quyết tâm cao, bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo vệ thôn, làng bình yên và đáp ứng sự mong đợi của Nhân dân. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công nói chung, các dự án đã được HĐND tỉnh thống nhất thu hồi đất tại Nghị quyết vừa mới ban hành tại kỳ họp nói riêng, nhất là công tác hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng để sớm phát huy hiệu quả sử dụng nguồn lực về đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bùi Văn Thắng  
Tin liên quan:
Icon Xung quanh việc tuyển dụng và sử dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh
Icon Kỳ họp 7 HĐND khoá XII dự kiến sửa đổi Nghị quyết về Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp giải trình tháng 6/2024
Icon Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Kroong và thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei.
Icon Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai
Icon Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo tại Thanh tra tỉnh
Icon Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại sở Tài nguyên và Môi trường
Icon Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại Sở Y tế
Icon Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng tiếp xúc cử tri tại các xã Đăk Tờ Re, Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy
Icon Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Kon Tum
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE