banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
Ủy ban Dân tộc và Bộ Giáo dục - Đào tạo trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum tại kỳ họp thứ 7
20-11-2014

1. Cử tri kiến nghị:

Để các đơn vị hành chính cấp xã (đặc biệt là các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số) sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách để thành lập thêm đơn vị hành chính cấp xã mới vẫn đảm bảo phát triển kinh tế xã hội bình thường và trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững. Đề nghị cho phép các đơn vị hành chính cấp xã sau khi tách vẫn được hưởng các chính sách ưu đãi hiện hành của nhà nước (Chương trình 135, chương trình mục tiêu quốc gia…) như trước khi điều chỉnh, chia tách.

Ủy ban Dân tộc trả lời:

Để đảm bảo quyền lợi cho các xã khi điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách, sáp nhập, Ủy ban Dân tộc đề nghị UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ theo quy định gửi các bộ, ngành liên quan để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, công nhận các xã theo trình độ phát triển trên cơ sở các tiêu chi quy định hiện hành.

2. Cử tri kiến nghị:

Theo Nghị định 74/2013/NĐ-CP, trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao hải đảo và các xã có điều kiện  kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không thuộc diện hộ nghèo sẽ không được miễn học phí, hỗ trợ chi phí học tập sẽ gây khó khăn cho việc huy động trẻ vùng sâu, vùng xa đến trường, đề nghị Chính phủ xem xét giữ nguyên đối tượng trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao hải đảo và các xã có điều kiện  kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn học phí, hỗ trợ chi phí học tập như quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010.

Bộ Giáo dục - Đào tạo trả lời:

Căn cứ vào các kiến nghị của đại biểu Quốc hội và cử tri các địa phương phản ánh về những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ, sau khi thống nhất với các bộ, ngành liên quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP. Theo đó, quy định việc miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo đối tượng (hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách) thay cho việc miễn, giảm và hỗ trợ theo địa bàn (vùng miền) nhằm bảo đảm sự thống nhất về chính sách và phù hợp với Nghị quyết 35/2009/NQ-QH12 của Quốc hội về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xin ghi nhận ý kiến của cử tri. Thời gian tới, trong quá trình rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan tham mưu, đề xuất với Chính phủ soạn thảo Nghị định quy định chế độ học phí mới áp dụng từ năm học 2015-2016. Theo đó sẽ nghiên cứu bổ sung đối tượng hưởng chính sách như kiến nghị của cử tri phù hợp với điều kiện ngân sách nhà nước.

3. Cử tri kiến nghị:

Đề nghị xem xét sửa đổi Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015 theo hướng:

- Tăng mức hỗ trợ cho trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, núi cao, hải đảo, các xã và thôn bản đặc biệt khó khăn, hoặc cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế từ 120.000 đồng/tháng lên mức 250.000 đồng/tháng.

- Quy định mức hỗ trợ bằng bao nhiêu phần trăm của mức lương tối thiểu để không phải điều chỉnh khi có biến động về giá của thị trường và sau mỗi lần tăng lương tối thiểu.

Bộ Giáo dục - Đào tạo trả lời:

Chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa 120.000 đồng/tháng cho các cháu mẫu giáo từ 3 dến 5 tuổi theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ có thời hạn thực hiện đến hết năm 2015.

Mức hỗ trợ hiện nay, so với thời giá thực tế của bữa ăn còn thấp, chưa bảo đảm khẩu phần ăn trưa cho các cháu trong 1 tháng. Tuy nhiên, đây là “chính sách hỗ trợ“, tức là Nhà nước chỉ hỗ trợ thêm để gia đình bớt khó khăn, có thêm nguồn lực lo bữa ăn cho các cháu ở trường. Ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, gia đình cần có đóng góp thêm để đảm bảo bữa ăn cho các cháu. Việc cử tri đề nghị nâng mức hỗ trợ là chính đáng; tuy nhiên, trong khi ngân sách nhà nước còn rất hạn hẹp, đề nghị này là chưa thực hiện được.

Về việc đề nghị: Quy định mức hỗ trợ theo phần trăm của mức lương tối thiểu để không phải điều chỉnh khi có biến động về giá của thị trường là một phương pháp tốt để đảm bảo giá trị thực tế của chính sách. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ áp dụng đối với những chính sách dài hạn, mang tính hỗ trợ thường xuyên. Đối với chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg được thực hiện với thời gian ngắn, lại mang tính giai đoạn, do đó không nhất thiết phải tính theo mức lương tối thiểu, mặc dù có ảnh hưởng do tác động của giá cả thị trường.

Bộ giáo dục và Đào tạo xin ghi nhận các ý kiến phản ánh của cử tri. Trong thời gian tới, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng 8 khóa X về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, Bộ sẽ phối hợp với các bộ, ngành rà soát, hoàn thiện chính sách phát triển giáo dục mầm non, trong đó có việc điều chỉnh mức hỗ trợ cho trẻ em mẫu giáo./.

Hồ Nam  
Tin liên quan:
Icon Bộ Nội vụ và Bộ Giao thông vận tải trả lời ý kiến cử tri Kon Tum gửi đến kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIII
Icon UBND tỉnh Kon Tum trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII
Icon UBND tỉnh Kon Tum trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X.
Icon UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII của Đoàn ĐBQH tỉnh
Icon Văn phòng Quốc hội trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 (tiếp theo)
Icon Các Bộ, ngành Trung ương trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum sau kỳ họp thứ 5, 6- Quốc hội khóa XIII
Icon Các bộ, ngành Trung ương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
Icon UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
Icon Rừng thông 35 năm tuổi “kêu cứu”
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE