banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum tại Kỳ họp thứ 8 QH khoá XIII
28-1-2015
Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum tại Kỳ họp thứ 8 QH khoá XIII
Ảnh minh họa: ITN

* Cử tri kiến nghị:

Đề nghị Chính phủ có chính sách để đảm bảo nhà ở cho cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang theo quy định của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an Nhân dân Việt Nam như triển khai các dự án phát triển nhà ở dành cho lực lượng vũ trang; giảm, giãn thuế quyền sử dụng đất đối với các dự án giao đất có thu quyền sử dụng đất... Vì với chính sách lương và giá nhà đất cao như hiện nay, trên 80% cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Kon Tum không có đủ điều kiện để tạo lập nhà ở cho bản thân và gia đình.

* Bộ Quốc phòng trả lời:

Về chính sách nhà ở đối với cán bộ quân đội đang tại ngũ đã được quy định trong Luật Nhà ở năm 2005; Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 và Luât sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2008; tuy nhiên, trong thực tế việc bảo đảm nhà ở đối với cán bộ đang tại ngũ trong quân đội theo Luật còn rất hạn chế. Vừa qua, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật Nhà ở sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Nhà ở 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 16/1999/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; trong đó, đã quy định về chính sách nhà ở đối với lực lượng vũ trang (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng đang phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định về chính sách nhà ở đối với cán bộ lực lượng vũ trang (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) để trình Chính phủ trong thời gian tới./.

MT  
Tin liên quan:
Icon Bộ Công an và Bộ Lao động- Thương Binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri Kon Tum trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII
Icon Ủy ban Dân tộc và Bộ Giáo dục - Đào tạo trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum tại kỳ họp thứ 7
Icon Bộ Nội vụ và Bộ Giao thông vận tải trả lời ý kiến cử tri Kon Tum gửi đến kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIII
Icon UBND tỉnh Kon Tum trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII
Icon UBND tỉnh Kon Tum trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X.
Icon UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII của Đoàn ĐBQH tỉnh
Icon Văn phòng Quốc hội trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 (tiếp theo)
Icon Các Bộ, ngành Trung ương trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum sau kỳ họp thứ 5, 6- Quốc hội khóa XIII
Icon Các bộ, ngành Trung ương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
Icon UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE