banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
Kết quả công tác tháng 12/2014 và Chương trình công tác tháng 01/2015 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
28-1-2015
Tháng 12/2014, Thường trực HĐND thành phố đã điều hòa, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung công tác chính sau:
Kết quả công tác tháng 12/2014 và Chương trình công tác tháng 01/2015 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum

Hoàn thành nội dung trình kỳ họp HĐND thành phố lần thứ 9, nhiệm kỳ 2011-2016; Đôn đốc 02 ban HĐND Thành phố tiến hành thẩm định các Đề án, báo cáo, tờ trình theo lĩnh vực trình Kỳ họp; Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Kỳ họp lần thứ 9 theo đúng quy định của Luật tổ chức HĐND-UBND năm 2003; Sau kỳ họp, ban hành 12 Nghị quyết và thông báo kết quả kỳ họp đến các cơ quan, xã, phường biết theo dõi, thực hiện; Tham dự Kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh và các xã, phường; Phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh và thành phố tiếp xúc cử tri sau kỳ họp; Tổng hợp và chuyển cho Thường trực HĐND tỉnh 21 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết, trả lời của cấp tỉnh và kết quả lấy phiếu tín nhiệm trên địa bàn thành phố gửi Thường trực HĐND tỉnh theo quy định; Xây dựng Chương trình công tác năm 2015 của Thường trực HĐND thành phố.

Ngoài ra, Thường trực HĐND thành phố đã xem xét và cho ý kiến đối với 07 tờ trình của UBND thành phố; Chỉ đạo đôn đốc UBND thành phổ tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố trong năm 2015 ngay từ đầu năm và thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục những tồn tại của năm 2014…

Tháng 01/2015, Thường trực HĐND thành phố tập trung thực hiện các nội dung công tác chính sau:        Tổ chức họp rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa X; Chỉ đạọ Văn Phòng HĐND-UBND thành phố rà soát, tiến hành in ấn và phát hành Kỷ yếu kỳ họp; Đôn đốc và phối hợp với UBND thành phố triển khai các giải pháp để triển khai thực hiện Kế hoạch Nhà nước năm 2015; Xem xét, giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố; Tăng cường giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân theo quy định của pháp luật…/.

TM  
Tin liên quan:
Icon Kết quả hoạt động quý III và chương trình công tác quý IV/2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đăk Glei
Icon Hội đồng nhân dân huyện Kon Rẫy chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016
Icon Kết quả hoạt động Quý III và chương trình công tác Quý IV/2014 của Thường trực HĐND huyện Kon Rẫy
Icon Kỳ họp thứ 9- HĐND thành phố Kon Tum khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016
Icon Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2011 – 2016
Icon Tình hình hoạt động tháng 9 và chương trình công tác tháng 10/2014 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
Icon Kết quả công tác tháng 9 và Chương trình công tác tháng 10/2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Tình hình hoạt động tháng 7 và chương trình công tác tháng 8/2014 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
Icon Kết quả công tác tháng 7 và Chương trình công tác tháng 8/2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 tại huyện Đăk Tô
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE