banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
Chương trình giám sát, khảo sát năm 2015 của Thường trực HĐND huyện Ngọc Hồi
28-1-2015
Thường trực HĐND huyện Ngọc Hồi vừa ban hành Chương trình giám sát, khảo sát năm 2015 của HĐND huyện:
Chương trình giám sát, khảo sát năm 2015 của Thường trực HĐND huyện Ngọc Hồi

Trong năm 2015, Thường trực HĐND huyện sẽ tiến hành giám sát, khảo sát với các nội dung như sau: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 24/12/2010 của Hội đồng nhân dân huyện về những chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ KT-XH-QPAN giai đoạn 2011-2015; Giám sát tình hình chấp hành quy định về quản lý đô thị; Khảo sát hiệu quả các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trên địa bàn huyện; Khảo sát tình hình thực hiện chương trình giảm nghèo. Thành phần tham gia giám sát, khảo sát bao gồm Cơ quan chủ trì giám sát, khảo sát; Thường trực HĐND huyện; UBMTTQ Việt Nam huyện; Đại biểu HĐND huyện ứng cử tại các xã, thị trấn;  Lãnh đạo các Ban HĐND huyện; Thường trực HĐND các xã, thị trấn được giám sát, khảo sát, ngoài ra, Thường trực HĐND huyện trưng tập đại diện các phòng, ban, ngành liên quan đến lĩnh vực giám sát, khảo sát tham gia Đoàn giám sát./.

TM  
Tin liên quan:
Icon Kết quả công tác tháng 12/2014 và Chương trình công tác tháng 01/2015 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Kết quả hoạt động quý III và chương trình công tác quý IV/2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đăk Glei
Icon Hội đồng nhân dân huyện Kon Rẫy chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016
Icon Kết quả hoạt động Quý III và chương trình công tác Quý IV/2014 của Thường trực HĐND huyện Kon Rẫy
Icon Kỳ họp thứ 9- HĐND thành phố Kon Tum khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016
Icon Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2011 – 2016
Icon Tình hình hoạt động tháng 9 và chương trình công tác tháng 10/2014 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
Icon Kết quả công tác tháng 9 và Chương trình công tác tháng 10/2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Tình hình hoạt động tháng 7 và chương trình công tác tháng 8/2014 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
Icon Kết quả công tác tháng 7 và Chương trình công tác tháng 8/2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE