banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
Chào năm mới 2015
11-2-2015
Năm 2014 đã đi qua. Nhìn lại một năm đầy thử thách, cam go trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức; Chính phủ cắt giảm đầu tư công; doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm... Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát quyết liệt, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, sự điều hành năng động của UBND tỉnh, sự đồng tâm hiệp lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh nhà trong năm qua tiếp tục ổn định và phát triển.
Chào năm mới 2015
Thành phố vào xuân (Ảnh: ĐC)

Trong năm 2014, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 9.907 tỷ đồng, tăng 12,78% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Nông - Lâm - Thủy sản tăng 6,81%, Công nghiệp - Xây dựng tăng 15,94%, Thương mại - Dịch vụ tăng 16,12%. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 25,7 triệu đồng năm 2013 lên 29,8 triệu đồng; chỉ số giá tiêu dùng tương đối ổn định. Diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 70.723 ha, bằng 98,9 % so với năm 2013, cây lâu năm ước đạt 88.245 ha, tăng 2,3% so với năm 2013. Tổng diện tích cao su trên địa bàn tỉnh 74.381 ha, trong đó cao su tiểu điền ước đến 31/12/2014 là 28.908 ha, sản lượng mủ đạt 38.690 tấn. Tổng diện tích cà phê đã trồng được 13.864 ha, sản lượng 30.500 tấn; Đến nay, đã trồng được khoảng 177,04 ha diện tích sâm Ngọc Linh, trong đó có 7,84 ha thuộc Dự án bảo tồn và phát triển cây Sâm Ngọc Linh có sự tham gia của cộng đồng, 0,2 ha do người dân tự trồng và diện tích vườn sâm của doanh nghiệp khoảng 169 ha. Ngành chăn nuôi tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tiếp tục được chú trọng. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả khả quan. Công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính được tập trung thực hiện. Chất lượng giáo dục, đào tạo, việc làm, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục có bước phát triển; phúc lợi xã hội và đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Đã từng bước giải quyết cơ bản các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, không để xảy ra điểm nóng. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; an ninh biên giới cơ bản ổn định…

Đó không đơn thuần chỉ là những con số. Đó là kết quả minh chứng cho ý chí, quyết tâm lớn và trí tuệ cao của tập thể Đảng bộ, chính quyền tỉnh qua những quyết sách sát đúng, thể hiện rõ nét ý Đảng - lòng dân, phù hợp thực tiễn sinh động của đời sống xã hội, cùng các giải pháp mang tính chủ động của chính quyền, sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, KT-XH tỉnh nhà ngày càng nở thêm nhiều hoa thơm trái ngọt. Thắng lợi của năm 2014 là tiền đề thuận lợi để Kon Tum tự tin bước vào năm 2015 với những hành trang tinh thần vô giá.

Năm 2015 - năm cuối thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh giai đoạn 2010- 2015; năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh; là năm diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn như: 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02); 40 năm Ngày giải phóng miền Nam (30-4); 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (02-9); 102 năm thành lập tỉnh Kon Tum (09/02) và là năm tập trung triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cùng với quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu tổng quát của tỉnh đề ra trong năm 2015: Huy động các nguồn lực, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 13% với cơ cấu kinh tế hợp lý; đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; mở rộng quan hệ đối ngoại.

Bằng ý chí, tinh thần tiến công, lạc quan, phấn khởi trước tương lai tươi sáng của đất nước khơi nguồn cho sức mạnh nội sinh; sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh đoàn kết các dân tộc và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhất định Kon Tum sẽ bứt phá về tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế, cuộc sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục ổn định và phát triển hơn trong năm mới 2015 - là bệ phóng tạo đà đưa Kon Tum vươn tới tầm cao mới./. 

MT  
Tin liên quan:
Icon Công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân
Icon Cán bộ, công chức, viên chức không được quan liêu, hách dịch
Icon Từ 2015, điều chỉnh tăng 8% lương hưu
Icon Nghỉ thai sản vẫn phải đóng Bảo hiểm y tế
Icon Hỗ trợ 1 triệu/tháng học nghề cho lao động đã đóng Bảo hiểm thất nghiệp
Icon Các luật mới được Quốc hội ban hành tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII
Icon Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2015
Icon Hội thảo “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị”
Icon Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon UBND tỉnh gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư quý IV năm 2014
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE