banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
Kết quả công tác quý I và chương trình công tác quý II/2015 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
23-4-2015
Trong quý I/2015, Thường trực HĐND thành phố tập trung điều hòa thực hiện công tác giám sát thường xuyên; đôn đốc UBND thành phố triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố trong năm 2015 và thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục tồn tại sau các đợt giám sát năm 2014; Tổ chức tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trong đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố, khóa X, chuyển Thường trực HĐND tỉnh đề nghị giải quyết, trả lời cử tri; Tham dự Kỳ họp HĐND các xã, phường và đôn đốc các xã, phường báo cáo kết quả kỳ họp về HĐND thành phố theo đúng thời gian quy định; Tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm sau kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố, khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016; Ban hành chương trình công tác năm 2015 của Thường trực HĐND thành phố; Tổ chức lấy ý kiến tham gia vào Dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh; Chỉ đạo rà soát văn bản để tiến hành in ấn và phát hành Kỷ yếu kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố, khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016; Chuẩn bị nội dung Giao ban định kỳ Quý 1/2015 giữa Thường trực HĐND thành phố với UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố vả Thường trực HĐND - UBND các xã, phường; Tổ chức họp Thường trực HĐND thành phố dịnh kỳ hàng tháng theo quy định; Tham gia cùng Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh giám sát về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 30/2011/NQ-HĐND, ngày 05/12/2011 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh; Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện chuẩn nghèo theo tiêu chí mới và việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố; Tham gia tiếp công dân cùng với Chủ tịch UBND thành phố hàng tháng theo định kỳ…
Kết quả công tác quý I và chương trình công tác quý II/2015 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Quang cảnh kỳ họp lần thứ 9, HĐND thành phố khóa X

Trong thời gian Quý I/2015, nhìn chung, Thường trực, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu thành phố đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức HĐND-UBND và Quy chế hoạt động của HĐND, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian đến như: Sau các đợt tiếp xúc cử tri, một số Tổ đại biểu không tổng hợp hoặc chậm tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Thường trực HĐND Thành phố để yêu cầu các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết trả lời cử tri, bên cạnh đó chất lượng công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa cao, nội dung không rõ ràng nên khó khăn cho cơ quan tổng hợp, tham mưu trả lời…

          Quý II/2015, Thường trực HĐND thành phố Kon Tum tập trung thực hiện một số nội dung chính sau: Chuẩn bị điều kiện để tổ chức Kỳ họp bất thường HĐND thành phố khóa X và Hội nghị Giao ban định kỳ giữa Thường trực HĐND thành phố với UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố và Thường trực HĐND - UBND các xã, phường; Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện chuẩn nghèo theo tiêu chí mới và việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố; Xây dựng kế hoạch giám sát công tác triển khai thi hành biện pháp hành chính đưa đối tượng vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc và cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn thành phố; giám sát tình hình cấp Giấy chứng nhận QSD đất trên địa bàn thành phố; Tổ chức Hội nghị liên tịch để quyết định nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10 của HĐND thành phố, khóa X; Phối hợp xây dựng Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10; Tham gia tiếp xúc cử tri với Đoàn ĐBQH tỉnh; Tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri và đề nghị giải quyết, trả lời; Tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về chấp hành pháp luật về tạm giữ, tạm giam theo thủ tục tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh; Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QPAN và các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015…/.

 

MT (Th)  
Tin liên quan:
Icon Chương trình giám sát, khảo sát năm 2015 của Thường trực HĐND huyện Ngọc Hồi
Icon Kết quả công tác tháng 12/2014 và Chương trình công tác tháng 01/2015 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Kết quả hoạt động quý III và chương trình công tác quý IV/2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đăk Glei
Icon Hội đồng nhân dân huyện Kon Rẫy chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016
Icon Kết quả hoạt động Quý III và chương trình công tác Quý IV/2014 của Thường trực HĐND huyện Kon Rẫy
Icon Kỳ họp thứ 9- HĐND thành phố Kon Tum khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016
Icon Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2011 – 2016
Icon Tình hình hoạt động tháng 9 và chương trình công tác tháng 10/2014 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
Icon Kết quả công tác tháng 9 và Chương trình công tác tháng 10/2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Tình hình hoạt động tháng 7 và chương trình công tác tháng 8/2014 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE