banner
Thứ 3, ngày 21/5/2024
CMListNGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, THƯ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

Tỉnh Kon Tum có 9 huyện, thành phố với 102 xã, phường, thị trấn (trong đó có 5 xã mới được thành lập theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 20/12/2013 của ...

HIẾN PHÁP SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2013 VÀ VIỆC ĐƯA HIẾN PHÁP VÀO THỰC TIỄN CUỘC SỐNG Ở TỈNH TA

Hiến pháp 1992 sửa đổi bổ sung được kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2014, đó ...

Nâng cao chất lượng giám sát - nhìn từ thực tiễn hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum

Luật hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003 được ban hành đã đánh dấu một bước đổi mới quan trọng trong việc cụ thể hóa chức năng giám sát tối cao c...

Trang trước
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE