banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
CMList HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN, TP
Trường Chính trị tỉnh tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng nay (01/6/2022), Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham ...

HĐND thành phố Kon Tum khai mạc kỳ họp thứ 2

Sáng ngày 29/7/2021, HĐND thành phố Kon Tum Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 2. Tham dự kỳ họp có Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thà...

HĐND huyện Kon Rẫy tổ chức Kỳ họp thứ 12

Trong 02 ngày (từ ngày 13-14/4/2021), HĐND huyện Kon Rẫy tổ chức Kỳ họp thứ 12 để đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và các...

HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Kỳ họp thứ 11

Trong 02 ngày (từ 17-18/12/2020), HĐND thành phố Kon Tum Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 11 để đánh giá tình hình KT-XH năm 2020; xe...

HĐND huyện Ia H’Drai tổ chức Kỳ họp thứ 10

Trong 02 ngày (từ ngày 15-16/7/2020), HĐND huyện Ia H’Drai Khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 10 để đánh giá tình hình KT-XH và xem xét, ...

HĐND huyện Ngọc Hồi họp bất thường bầu Phó Chủ tịch UBND huyện

Ngày 06/5/2020, HĐND huyện Ngọc Hồi khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp bất thường để miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện...

HĐND huyện Sa Thầy họp bất thường bầu Chủ tịch UBND huyện

Ngày 29/4/2020, HĐND huyện Sa Thầy khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 7 để xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ t...

HĐND huyện Ia H’Drai họp bất thường bầu Chủ tịch UBND huyện

Ngày 24/4/2020, HĐND huyện Ia H’Drai Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ X để xem xét miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Chủ t...

HĐND thành phố Kon Tum họp bất thường miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Sáng nay (19/02/2020), HĐND thành phố Kon Tum Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp bất thường để xem xét thông qua các nội dung, miễn nhiệm chức...

HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Kỳ họp thứ 9

Sáng nay (18/12/2019), HĐND thành phố Kon Tum Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc Kỳ họp thứ 9.

HĐND HUYỆN KON RẪY THÔNG QUA 9 NGHỊ QUYẾT TẠI KỲ HỌP THỨ 9

Trong 02 ngày (11 và 12/12/2019), HĐND huyện Kon Rẫy (Khóa XIV) đã tổ chức Kỳ họp thứ 9 để đánh giá tình hình KT-XH năm 2019; xem xét các báo cáo, tờ ...

Thường trực HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị  trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân

Chiều ngày 18/10/2019, Thường trực HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành ph...

Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Sa Thầy khóa X

Trong 2 ngày 22 - 23/7, HĐND huyện Sa Thầy (khóa X) tổ chức kỳ họp thứ 8 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo ...

Khai mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Kon Tum

Sáng nay (18/7/2019), HĐND thành phố Kon Tum Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 8 để đánh giá tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2019; cho...

Khai mạc Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Kon Tum

Sáng nay (19/12/2018), HĐND thành phố Kon Tum Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc Kỳ họp thứ 7.

Thường trực HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị  trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân về đầu tư công

Chiều 31/10/2018, Thường trực HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố...

Thường trực HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị  trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân

Vừa qua, Thường trực HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố với Thường t...

THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ KON TUM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG HĐND

Chiều ngày 20/9/2017, Thường trực HĐND thành phố Kon Tum đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND, các Ban của HĐND th...

Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Đăk Tô Khóa XIII  tổ chức từ ngày 10 đến ngày 11/7/2017

Vừa qua, Thường trực HĐND huyện Đăk Tô tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND, Ủy ban MTTQVN và các Ban của HĐND huyện để thống nhất nội dung, thời gian,...

Ông Châu Ngọc Lân được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Ngọc Hồi

Chiều 22/3, Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Hồi khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp bất thường để bầu Chủ tịch HĐND huyện.

Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Đăk Hà

Trong 2 ngày (từ 16-17/8/2016), HĐND huyện Đăk Hà Khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 2. Tham dự kỳ họp có lãnh đạo Huyện ủy, UBND và các...

HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Kỳ họp thứ Hai

Trong 2 ngày (từ ngày 03 đến ngày 04/8/2016), HĐND thành phố Kon Tum Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 2. Tham dự kỳ họp có lãnh đạo T...

HĐND HUYỆN ĐĂK TÔ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT  KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày 24/6/2016, HĐND huyện Đăk Tô Khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất.

HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Kỳ họp thứ Nhất

Ngày 21/6/2016, HĐND thành phố Kon Tum Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất.

HUYỆN ĐĂKTÔ: THÔNG BÁO NỘI DUNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT -HĐND HUYỆN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày 03/6/2016, Thường trực HĐND huyện Đăk Tô đã tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND, UBMTTQVN huyện, hai Ban HĐND huyện và lãnh đạo Văn phòng HĐND-UB...

Trang sau
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE