banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
Thường trực HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân về đầu tư công
2-11-2018
Chiều 31/10/2018, Thường trực HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND xã, phường với chủ đề: Quyết định phân bổ, phê chuẩn quyết toán ngân sách hàng năm và phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hằng năm thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấp xã. Đồng chí Lê Phương Nguyên-Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Kon Tum chủ trì Hội nghị.
Thường trực HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị  trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân về đầu tư công
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: VM

Tham dự Hội nghị có Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, lãnh đạo các Ban của HĐND, Tổ trưởng và Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND, các phòng, ban và Văn phòng HĐND-UBND thành phố; đại diện Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, lãnh đạo UBND và công chức làm công tác tài chính-kế toán của các xã, phường trên địa bàn thành phố Kon Tum.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cung cấp thông tin, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thẩm tra, quyết định phân bổ, phê chuẩn quyết toán ngân sách hàng năm và thẩm tra việc xây dựng, điều chỉnh, phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hằng năm thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấp xã.

Những năm qua, việc xem xét quyết định về dự toán, phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương của HĐND các cấp ở thành phố bảo đảm các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các tiêu chí, định mức phân bổ của tỉnh. Nhờ đó đã đáp ứng nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN và an sinh xã hội trên địa bàn thành phố, góp phần giữ kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý và điều hành ngân sách.

Tuy vậy, việc quyết định về dự toán, phương án phân bổ dự toán của HĐND các cấp ở thành phố còn những bất cập. Việc lập phương án phân bổ dự toán chưa sát với thực tế. Công tác phân tích, dự báo tình hình thu chi chưa tốt nên giữa dự toán thu và quyết toán ngân sách nhà nước còn có sự chênh lệch.

Để nâng cao chất lượng quyết định dự toán, phương án phân bổ dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách hằng năm, Hội nghị thống nhất cho rằng phải tuân thủ tuyệt đối các quy định của luật; bám sát Nghị quyết của HĐND tỉnh hằng năm về quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương; bảo đảm sự phù hợp với kế hoạch trung hạn, với tình hình thực tế của địa phương và quy trình, quy định để quyết định dự toán, phân bổ dự toán, điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách.

Các đại biểu dự Hội nghị còn nghe phổ biến Nghị định 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Phương Nguyên- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Kon Tum cho rằng Hội nghị đã đánh giá chi tiết về việc thực hiện quy trình, quy định của pháp luật về đầu tư công. Qua đó, đồng chí phổ biến những điểm mới trong Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 để các đại biểu rõ, thực hiện.

 

TH  
Tin liên quan:
Icon Thường trực HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân
Icon THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ KON TUM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG HĐND
Icon Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Đăk Tô Khóa XIII tổ chức từ ngày 10 đến ngày 11/7/2017
Icon Ông Châu Ngọc Lân được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Ngọc Hồi
Icon Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Đăk Hà
Icon HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Kỳ họp thứ Hai
Icon HĐND HUYỆN ĐĂK TÔ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2016-2021
Icon HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Kỳ họp thứ Nhất
Icon HUYỆN ĐĂKTÔ: THÔNG BÁO NỘI DUNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT -HĐND HUYỆN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2016-2021
Icon HĐND THÀNH PHỐ KON TUM TỔ CHỨC KỲ HỌP TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2011-2016
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE