banner
Thứ 3, ngày 21/5/2024
CMList HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN, TP
HĐND THÀNH PHỐ KON TUM TỔ CHỨC KỲ HỌP TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2011-2016

Ngày 22/4/2016, tại Hội trường lớn Trụ sở HĐND-UBND thành phố Kon Tum, HĐND thành phố Kon Tum (khóa X) đã tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016.

HĐND HUYỆN KON RẪY TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 11

Trong 2 ngày (từ 17 đến 18/12/2015), tại Hội trường Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện, HĐND huyện Kon Rẫy (khóa XIII) đã chức kỳ họp thứ 11 để đá...

HĐND THÀNH PHỐ KON TUM TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 11

Trong 2 ngày (từ 17 đến 18/12/2015), tại Hội trường lớn Trụ sở HĐND-UBND thành phố Kon Tum, HĐND thành phố Kon Tum (khóa X) đã tổ chức kỳ họp thứ 11 đ...

HUYỆN ĐĂK TÔ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 11

Trong 2 ngày (từ ngày 16 đến 17/12/2015), tại Hội trường Đăk Tô, HĐND huyện Đăk Tô khóa XII đã tổ chức kỳ họp thứ 11. Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễ...

Ông Đỗ Sum được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei

Chiều ngày 04/12/2015, HĐND huyện Đăk Glei khóa XIII đã tổ chức kỳ họp bất thường bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016.

HĐND huyện Kon Rẫy chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 11

Thường trực HĐND huyện Kon Rẫy tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hai Ban HĐND huyện để thống nhất nội dung, thờ...

HĐND HUYỆN ĐĂKTÔ CHUẨN BỊ TỔ CHỨC  KỲ HỌP THỨ 11

Ngày 23/10/2015, Thường trực HĐND huyện Đăk Tô tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND, Uỷ ban MTTQVN huyện, hai ban HĐND huyện và lãnh đạo Văn phòng HĐND...

Huyện Ngọc Hồi: Bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện

HĐND huyện Ngọc Hồi (khóa V) đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 4 để xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh HĐND và UBND huyện.

Hội đồng nhân dân huyện Kon Plông tổ chức kỳ họp thứ 10

Ngày16/7/2015, HĐND huyện Kon Plông (khóa X) đã tổ chức kỳ họp thứ 10 tại Hội trường trung tâm huyện. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hùng Cườn...

Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum (khóa X) tổ chức kỳ họp thứ 10

Từ ngày 13 đến ngày 14/7/2015, HĐND thành phố Kon Tum (khóa X) đã tổ chức kỳ họp thứ 10 tại Hội trường lớn Trụ sở HĐND-UBND thành phố Kon Tum. Tham dự...

Huyện Kon Rẫy tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIII

Ngày 06/7/2015, tại Hội trường Nhà văn hóa huyện thuộc thôn 2 thị trấn Đăk Rve, HĐND huyện Kon Rẫy đã tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIII để đ...

HUYỆN ĐĂK TÔ:  BẦU BỔ SUNG PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN

Trong 2 ngày (từ ngày 29 đến ngày 30/6/2015), HĐND huyện Đăk Tô đã chức kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XII. Kỳ họp đã xem xét báo cáo tình hình thực hi...

HĐND huyện Sa Thầy chuẩn bị tổ chức  kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Thường trực HĐND huyện Sa Thầy vừa tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND, UBMTTQVN huyện và các ngành Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện để thống ...

Kết quả hoạt động tháng 4 và chương trình công tác tháng 5/2015 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô

Trong tháng 4/2015, Thường trực HĐND huyện đã điều hòa, phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban quý I năm 2015 giữa Thường trực HĐND huyện với các Ban HĐND...

Kết quả công tác quý I và chương trình công tác quý II/2015 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum

Trong quý I/2015, Thường trực HĐND thành phố tập trung điều hòa thực hiện công tác giám sát thường xuyên; đôn đốc UBND thành phố triển khai thực hiện ...

Chương trình giám sát, khảo sát năm 2015 của Thường trực HĐND huyện Ngọc Hồi

Thường trực HĐND huyện Ngọc Hồi vừa ban hành Chương trình giám sát, khảo sát năm 2015 của HĐND huyện:

Kết quả công tác tháng 12/2014 và Chương trình công tác tháng 01/2015 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum

Tháng 12/2014, Thường trực HĐND thành phố đã điều hòa, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung công tác chính sau:

Kết quả hoạt động quý III và chương trình công tác quý IV/2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đăk Glei

Trong quý III/2014, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 8 và Kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân huyện khóa XIII, nhi...

Thường trực HĐND huyện Kon Rẫy vừa tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND huyện, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và hai Ban HĐND huyện để thống nh...

Trong quý III/2014, Thường trực HĐND huyện Kon Rẫy tập trung phối hợp với UBND, UBMTTQ Việt Nam và hai Ban của HĐND huyện tổ chức thành công kỳ họp lầ...

Dự kiến trong hai ngày 16 và 17/12/2014, Kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ được tổ chức tại thành phố Kon Tum.

Thường trực HĐND huyện Sa Thầy vừa tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện và các ngành Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huy...

Trong tháng 9/2014, Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát việc giải quyết tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất trái phép trên địa bàn thị trấn Đăk Tô; ...

Trong tháng 9/2014, Thường trực HĐND thành phố đã phối hợp với UBND tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014; tổ chứ...

Trang trước Trang sau
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE