banner
Thứ 6, ngày 21/6/2024
HĐND HUYỆN ĐĂKTÔ CHUẨN BỊ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 11
2-11-2015
Ngày 23/10/2015, Thường trực HĐND huyện Đăk Tô tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND, Uỷ ban MTTQVN huyện, hai ban HĐND huyện và lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện để thống nhất nội dung và thời gian tiến hành kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khoá VII.
HĐND HUYỆN ĐĂKTÔ CHUẨN BỊ TỔ CHỨC  KỲ HỌP THỨ 11
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Dương Thị Yên

Tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ xem xét 19 báo cáo, đề án, tờ trình và dự kiến thông qua 05 nghị quyết như: Nghị quyết về chương trình hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 của HĐND huyện khoá VII; nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2016; nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2016; nghị quyết về phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2016; nghị quyết về phê chuẩn phân bổ vốn đầu tư năm 2016.

Để kỳ họp diễn ra đúng kế hoạch, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện gửi báo cáo, đề án, tờ trình đúng thời gian quy định; các Tổ đại biểu HĐND huyện tiến hành TXCT; Văn phòng HĐND- UBND huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và đôn đốc các cơ quan hữu quan xem xét giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri có chất lượng, đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyền truyền về kỳ họp.

Kỳ họp tiến hành trong 3 ngày, từ ngày 16-18/12/2015

Dương Thị Yên  
Tin liên quan:
Icon Huyện Ngọc Hồi: Bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện
Icon Hội đồng nhân dân huyện Kon Plông tổ chức kỳ họp thứ 10
Icon Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum (khóa X) tổ chức kỳ họp thứ 10
Icon Huyện Kon Rẫy tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIII
Icon HUYỆN ĐĂK TÔ: BẦU BỔ SUNG PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN
Icon HĐND huyện Sa Thầy chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Icon Kết quả hoạt động tháng 4 và chương trình công tác tháng 5/2015 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
Icon Kết quả công tác quý I và chương trình công tác quý II/2015 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Chương trình giám sát, khảo sát năm 2015 của Thường trực HĐND huyện Ngọc Hồi
Icon Kết quả công tác tháng 12/2014 và Chương trình công tác tháng 01/2015 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE