banner
Thứ 6, ngày 21/6/2024
HUYỆN ĐĂK TÔ: BẦU BỔ SUNG PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN
2-7-2015
Trong 2 ngày (từ ngày 29 đến ngày 30/6/2015), HĐND huyện Đăk Tô đã chức kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XII. Kỳ họp đã xem xét báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2015 và biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2015; tờ trình phê chuẩn kết dư ngân sách năm 2014; báo cáo kết quả giải quyết và trả lời ý kiên kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XII; báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện; nghe ý kiến tham gia của Ủy ban MTTQVN huyện tham gia xây dựng chính quyền trong 6 tháng đầu năm 2015…xem xét, tham gia các báo cáo của Thường trực và các Ban HĐND huyện. Theo đánh giá của HĐND huyện: Kinh tế vẫn duy trì mức tăng trưởng hợp lý, văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, diện tích gieo trồng cây hằng năm vụ Đông-Xuân giảm hơn 3% do thiếu nước tưới. Diện tích sắn (mì) ở một số xã chết quá nhiều như: Tân Cảnh 200 ha, Kon Đào 165 ha, Ngọc Tụ 90,8 ha...Đã có 89,3 ha cao su bị chặt bỏ để chuyển sang trồng các loại cây trồng khác. Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến chương trình xây dựng nông thôn. Tình trạng phá rừng lấy gỗ và chiếm đất sản xuất trái phép chưa xử lý dứt điểm. Tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao, nhất là một số xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số theo đạo...Để khắc phục khó khăn nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, HDND huyện đề ra một số giải pháp: Tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải các hành chính; tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy mạnh việc thực hiện nguồn thu từ nguồn sử dụng đất...Thực hiện có hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở và không để tái hình thành điểm, nhóm sinh hoạt theo hình thức “tà đạo Hà Mòn.”.
HUYỆN ĐĂK TÔ:  BẦU BỔ SUNG PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN
Quang cảnh Hội nghị

Kỳ họp đã miễn nhiệm chức danh Thư ký đối với bà Dương Thị Thu Thủy, miễn nhiệm chức danh UBND huyện đối với ông Nguyễn Văn Hợi, ông Trầm Dương Sơn, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiemj kỳ 2011-2016 đối với ông U Hiền Lương do chuyển công tác; bầu bổ sung Phó Chủ tịch và thư ký kỳ họp HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016. Kết quả: bà Dương Thị Thu Thủy, nguyên Phó Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện được bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện; bà Nguyễn Thị Hồng, Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện được bầu bổ sung chức vụ thư ký kỳ họp HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016. 

TTND  
Tin liên quan:
Icon HĐND huyện Sa Thầy chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Icon Kết quả hoạt động tháng 4 và chương trình công tác tháng 5/2015 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
Icon Kết quả công tác quý I và chương trình công tác quý II/2015 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Chương trình giám sát, khảo sát năm 2015 của Thường trực HĐND huyện Ngọc Hồi
Icon Kết quả công tác tháng 12/2014 và Chương trình công tác tháng 01/2015 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Kết quả hoạt động quý III và chương trình công tác quý IV/2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đăk Glei
Icon Hội đồng nhân dân huyện Kon Rẫy chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016
Icon Kết quả hoạt động Quý III và chương trình công tác Quý IV/2014 của Thường trực HĐND huyện Kon Rẫy
Icon Kỳ họp thứ 9- HĐND thành phố Kon Tum khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016
Icon Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2011 – 2016
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE