banner
Thứ 6, ngày 21/6/2024
HĐND huyện Kon Rẫy tổ chức Kỳ họp thứ 12
22-4-2021
Trong 02 ngày (từ ngày 13-14/4/2021), HĐND huyện Kon Rẫy tổ chức Kỳ họp thứ 12 để đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật.
HĐND huyện Kon Rẫy tổ chức Kỳ họp thứ 12
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: VM

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Thái Văn Ngọc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Blong Tiến, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, các phòng, ban, mặt trận, đoàn thể của huyện; đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện; đại diện Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn và đại biểu HĐND huyện Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp đã nghe Thường trực HĐND huyện báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo kết quả khảo sát chất lượng đại biểu HĐND huyện Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời, xem xét báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của UBND, Tòa án, Viện Kiểm sát, Cục Thi hành án dân sự, Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân nhân dân huyện; báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án, đề án được HĐND huyện Khóa XIV thông qua; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện.

Theo báo cáo của Thường trực HĐND huyện Kon Rẫy: Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện và HĐND cấp xã ban hành 588 nghị quyết đã kịp thời cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình ở địa phương và được Nhân dân đồng tình thực hiện. Trong đó: cấp huyện ban hành 123 nghị quyết (có 19 nghị quyết quy phạm pháp luật; 53 nghị quyết về tổ chức, nhân sự); cấp xã ban hành 465 nghị quyết (có 69 nghị quyết quy phạm pháp luật; 109 nghị quyết về tổ chức, nhân sự).

Bên cạnh đó, HĐND, Thường trực HĐND, Ban HĐND các cấp đã tổ chức 142 đợt giám sát, khảo sát, trong đó: cấp huyện 29 đợt, cấp xã 113 đợt. Nội dung giám sát, khảo sát tập trung vào việc thực hiện các chủ trương, chính sách của cấp trên và nghị quyết HĐND huyện. Qua 438 lượt tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND các cấp đã tiếp nhận 1.321 ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó: cấp huyện có 249 ý kiến; cấp xã có 1.072 ý kiến. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được Thường trực HĐND phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện kịp thời tổng hợp và chuyển đến UBND cùng cấp để xem xét, giải quyết, trả lời cử tri.

Tuy vậy, hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND chưa thể hiện hết vai trò trong công tác tự giám sát; một số đại biểu HĐND cấp xã ít tham gia thảo luận, đóng góp tại kỳ họp hoặc có tham gia đóng góp nhưng chưa đầy đủ, chất lượng chưa cao. Nguyên nhân chính là do đại biểu nắm bắt thông tin chưa đầy đủ, kịp thời; hoạt động kiêm nhiệm. Qua đây, HĐND huyện Kon Rẫy kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách và bộ phận giúp việc của HĐND các cấp cho nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, HĐND huyện tiến hành thảo luận, thực hiện chất vấn theo quy định, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND huyện Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

TH  
Tin liên quan:
Icon HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Kỳ họp thứ 11
Icon HĐND huyện Ia H’Drai tổ chức Kỳ họp thứ 10
Icon HĐND huyện Ngọc Hồi họp bất thường bầu Phó Chủ tịch UBND huyện
Icon HĐND huyện Sa Thầy họp bất thường bầu Chủ tịch UBND huyện
Icon HĐND huyện Ia H’Drai họp bất thường bầu Chủ tịch UBND huyện
Icon HĐND thành phố Kon Tum họp bất thường miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân
Icon HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Kỳ họp thứ 9
Icon HĐND HUYỆN KON RẪY THÔNG QUA 9 NGHỊ QUYẾT TẠI KỲ HỌP THỨ 9
Icon Thường trực HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân
Icon Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Sa Thầy khóa X
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE