banner
Thứ 3, ngày 21/5/2024
Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
23-11-2021
Sáng nay (23/11/2021), Bộ Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tuyến. Tham dự dự lớp bồi dưỡng này tại điểm cầu tỉnh Kon Tum (Trụ sở làm việc của HĐND tỉnh) có 22 đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII tham dự lớp bồi dưỡng. Ảnh: VM

Theo chương trình, từ ngày 23-25/11/2021, các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng sẽ nghe các báo cáo viên báo cáo 6 chuyên đề, gồm: Tầm nhìn, định hướng phát triển đất nước; Chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp tỉnh; Kỹ năng của đại biểu HĐND cấp tỉnh trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết, thẩm tra báo cáo, đề án; Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu HĐND cấp tỉnh; Kỹ năng tiếp xúc và tham vấn ý kiến cử tri, tiếp công dân, trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí của đại biểu HĐND cấp tỉnh; Kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Trong 3 ngày, các đại biểu sẽ được cung cấp những thông tin quan trọng về định hướng phát triển của đất nước; trang bị cho đại biểu những quy định cơ bản của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan dân cử, của đại biểu dân cử và những kỹ năng cần thiết của người đại biểu Hội đồng nhân dân. Qua đó sẽ nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND cấp tỉnh.

Đây là lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tuyến lần thứ 2 do Bộ Nội vụ tổ chức trong năm 2021.

TH  
Tin liên quan:
Icon Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Icon Lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ
Icon Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Icon Cử tri Kon Tum đi bầu cử đạt gần trăm phần trăm
Icon Toàn tỉnh có gần 360 ngàn cử tri sẽ đi bỏ phiếu bầu cử
Icon Hội nghị hướng dẫn vận động bầu cử
Icon Có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 85 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Icon Tổ chức Lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum từ Văn phòng Quốc hội về UBND tỉnh Kon Tum
Icon Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử
Icon Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE