banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021-2026
18-2-2022
Chiều ngày 17/02/2022, tại huyện Kon Plông, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố để đánh giá kết quả công tác 6 tháng cuối năm 2021, đề ra phương hướng, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021-2026
Toàn cảnh Hội nghị giao ban

Chủ trì Hội nghị đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Nghe Minh Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham gia Hội nghị có đồng chí Phạm Đình Thanh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND và Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố.

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 của HĐND tỉnh, huyện, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, theo đó, HĐND các cấp đã tổ chức thành công các kỳ họp thường lệ cũng như các kỳ họp chuyên đề, đột xuất để giải quyết công việc phát sinh, chất lượng tổ chức các kỳ họp và việc thực hiện chức năng quyết định của HĐND  đảm bảo theo quy định của pháp luật; hoạt động giám sát, khảo sát được tăng cường, đã thực hiện 61 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề; hoạt động chất vấn tập trung vào những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm; tiếp tục duy trì việc lồng ghép tiếp xúc cử tri 2 cấp, 3 cấp, ghi nhận và kịp thời chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan hữu quan xử lý, giải quyết; việc giải quyết các công việc giữa 2 kỳ họp được Thường trực HĐND thực hiện đúng thẩm quyền, đảm bảo về chất lượng nội dung, là căn cứ để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là những nhiệm vụ mang tính cấp bách của địa phương. Bên cạnh  kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ, hội nghị đánh giá vẫn còn một số hạn chế như: Công tác chuẩn bị nội dung trình kỳ họp có lúc chất lượng chưa cao; hoạt động thảo luận, phát biểu tại kỳ họp chưa sôi nổi; chưa có nhiều ý kiến tham gia sâu về nội dung dự thảo nghị quyết; hoạt động chất vấn ở cấp huyện còn ít; giám sát chuyên đề ở một số địa phương  và công tác chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc thực hiện, giải quyết kiến nghị sau giám sát chuyên đề còn hạn chế; hoạt động giám sát chuyên đề của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh chưa được quan tâm đúng mức; đội ngũ tham  mưu, giúp việc HĐND có nơi còn thiếu và yếu.

Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố tích cực triển khai các nhiệm vụ sau: tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã và đội ngũ công chức tham mưu, giúp việc cho hoạt động của HĐND; xây dựng và rà soát  Quy chế hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành đảm bảo đúng theo quy định; tăng cường tính trách nhiệm của đại biểu HĐND các cấp trong tiếp xúc cử tri và tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị cử tri 3 cấp; thực hiện tốt công tác tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, theo dõi và đôn đốc việc giải quyết, trả lời của cơ quan chức năng để trả lời cho cử tri; tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát tại kỳ họp, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn thường xuyên  và có chất lượng; tăng cường giám sát chuyên đề ở tất cả các lĩnh vực, phát huy vai trò giám sát của đại biểu HĐND và Tổ đại biểu HĐND; mỗi Tổ đại biểu HĐND tỉnh phải hoàn thành ít nhất mỗi năm 02 cuộc giám sát chuyên đề.

Để hoạt động giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố trở thành hoạt động thường xuyên trong cả nhiệm kỳ, dự kiến Hội nghị giao ban lần thứ II sẽ được tổ chức vào tháng 8/2022 tại Huyện Tu Mơ Rông.

Trương Quang Vương  
Tin liên quan:
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp tổng kết chuyên mục Diễn đàn cử tri năm 2021
Icon Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Ia H’Drai tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII
Icon HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 2
Icon Họp báo Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII
Icon Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng tiếp xúc cử tri huyện Đăk Glei
Icon Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang tiếp xúc cử tri tại huyện Kon Plông
Icon HĐND tỉnh giám sát nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát triển dược liệu tại UBND tỉnh
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII
Icon HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát triển, chế biến dược liệu
Icon HĐND tỉnh tổ chức họp chuyên đề thông qua 20 nghị quyết
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE