banner
Thứ 6, ngày 21/6/2024
Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 2
26-8-2022
Chiều ngày 25/8/2022, tại huyện Tu Mơ Rông, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí: Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nghe Minh Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì Hội nghị.
Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 2
Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại các huyện, thành phố; Thường trực và các Ban HĐND các huyện, thành phố; đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố. Khách mời của Hội nghị có đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tu Mơ Rông, là đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị.

Hội nghị đã xem xét, đánh giá đầy đủ, khách quan, làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 của HĐND tỉnh, huyện, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời thảo luận, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm và đề xuất những giải pháp để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND.

Theo đánh giá tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, HĐND, các cơ quan của HĐND, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh và huyện đã cơ bản thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của HĐND các cấp; chấp hành nghiêm kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị giao ban lần thứ nhất và quy chế làm việc, chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp. Nổi bật như: HĐND đã tổ chức các kỳ họp và xem xét, ban hành 104 nghị quyết theo thẩm quyền nhằm giải quyết vấn đề phát sinh từ thực tiễn đặt ra về quản lý, điều hành, nhất là các vấn đề liên quan đến các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; hoạt động giám sát, khảo sát được tích cực thực hiện với 86 chuyên đề với nhiều chuyên đề sát thực tiễn, được cử tri và Nhân dân quan tâm, công tác giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được triển khai thường xuyên, hoạt động chất vấn, giải trình được Thường trực HĐND tích cực chỉ đạo, qua đó đã phát hiện và kiến nghị nhiều vấn đề trọng tâm, trọng điểm để chính quyền và các ngành chức năng giải quyết, tháo gỡ, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển; công tác tiếp xúc cử tri được thực hiện nghiêm túc, tiếp tục lồng ghép tiếp xúc cử tri ở 2 cấp, 3 cấp cùng thời gian, địa điểm và thu thập, tiếp nhận đầy đủ ý kiến của cử tri ở 3 cấp gửi về Thường trực HĐND tỉnh...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong hoạt động 6 tháng đầu năm, đó là: hoạt động tiếp công dân của một số đại biểu HĐND cấp huyện tại nơi ứng cử chưa thường xuyên; hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND cấp huyện có nơi còn chưa đạt yêu cầu, chủ yếu thống nhất với nội dung trình; một số hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra tại Hội nghị giao ban lần thứ nhất đến nay chưa được khắc phục hoặc đã khắc phục nhưng chưa đạt yêu cầu (công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp; việc theo dõi, giám sát việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri...); công tác thông tin, báo cáo phục vụ cho Hội nghị giao ban còn chậm hoặc chưa đảm bảo nội dung theo đề cương yêu cầu.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị HĐND, các cơ quan của HĐND, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố trong thời gian tới cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động khảo sát, giám sát chuyên đề, nhất là các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được HĐND giao thực hiện trong năm 2022; tăng cường hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND và tổ chức các phiên giải trình của Thường trực HĐND; tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri và tổng hợp, gửi đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri; thường xuyên làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả trả lời, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri, các khiếu nại của công dân, các kiến nghị sau giám sát của các tổ đại biểu được Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến và kịp thời thông tin bằng văn bản về Thường trực HĐND tỉnh để biết, chỉ đạo; khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong hội nghị giao ban này và báo cáo kết quả thực hiện trong Hội nghị giao ban tiếp theo.

Bồi dưỡng kĩ năng, nghiệp vụ công tác HĐND nói chung là việc làm thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, nhất là để thực hiện chức năng quyết định và chức năng giám sát, giao Thường trực HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng kĩ năng, nghiệp vụ cần thiết, sát thực cho đại biểu HĐND mới, đại biểu HĐND chuyên trách tại các Ban HĐND cấp huyện (nếu có nhu cầu) trong năm 2023.

Tổng hợp  
Tin liên quan:
Icon HĐND tỉnh tổ chức họp thông qua 13 nghị quyết chuyên đề
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát hoạt động của hợp tác xã tại huyện Ia H'Drai
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát hoạt động của hợp tác xã tại huyện Kon Rẫy
Icon Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Phiên họp giải trình lần thứ Nhất
Icon Bế mạc Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Icon Khai mạc Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Icon Họp báo Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XII
Icon HĐND tỉnh tổ chức họp thông qua 09 nghị quyết chuyên đề
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động Khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2021 tại 06 huyện, thành phố
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn thành phố Kon Tum
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE