banner
Chủ nhật, ngày 19/5/2024
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XV
24-10-2022
Trong tuần làm việc thứ nhất (từ ngày 20 đến ngày 22/10/2022) của kỳ họp thứ 4, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã tham gia 5 Phiên làm việc ở Hội trường để nghe trình bày 22 tờ trình, báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 và Kế hoạch tài chính 3 năm 2023-2025; dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi);... Tiến hành miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh và phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Thể do được phân công công tác khác; Bầu Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021 – 2026 và phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm Bà Đào Hồng Lan giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế, Ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, tại phiên thảo luận này đại biểu Quốc hội Phạm Đình Thanh đã phát biểu tham gia 4 ý kiến về việc cần có một chương riêng quy định về nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ tại các tổ chức có sử dụng lao động (trong đó bao gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khác có thuê, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động); quy định về những nội dung chính quyền địa phương cấp xã phải công khai còn có sự trùng lắp, chồng chéo với quy định tại các luật khác; văn bản của cộng đồng dân cư có nội dung trái pháp luật thì cần phải bãi bỏ ngay;... Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám phát biểu tranh luận 01 ý kiến về vấn đề có thực sự cần thiết thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước.
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XV
ĐBQH Tô Văn Tám phát biểu thảo luận tại Tổ

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng 16 đại biểu Quốc hội các tỉnh Quảng Ninh và Tiền Giang tiến hành 1 buổi thảo luận tại Tổ 18 đối với các nội dung về kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước; tiếp tục thực hiện cơ chế đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh; ... Tại buổi thảo luận các đại biểu Quốc hội U Huấn, Phạm Đình Thanh và Tô Văn Tám đã phát biểu 9 ý kiến tham gia thảo luận các nội dung này.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cũng đã tiến hành 2 lần thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm và dự kiến nhân sự bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; Phê chuẩn việc miễn nhiệm và Danh sách phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Thực hiện dân chủ cơ sở
Icon Quốc hội thảo luận Tổ về Kinh tế-Xã hội
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 tại thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 tại xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 tại xã Sa Bình, huyện Sa Thầy
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 tại xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 tại xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 tại xã Pờ Ê, huyện Kon Plông
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 tại phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 tại xã Đăk La, huyện Đăk Hà
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE