banner
Thứ 7, ngày 18/5/2024
Một số kết quả tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV
14-10-2023
Thực hiện Luật Tổ chức Quốc hội; Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27/9/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cho các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại 5 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Một số kết quả tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV
ĐBQH Phạm Đình Thanh phát biểu tại Hội nghị TXCT xa Ia Xiêr

Tại các buổi tiếp xúc, Đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo với khoảng 400 cử tri về dự kiến nội dung, thời gian, địa điểm, chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau Kỳ họp thứ 5; Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh từ trước và sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV đến nay của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cử tri tham dự đã có 30 lượt phát biểu với 95 ý kiến, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Kon Tum. Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin cử tri biết một số nội dung mới được xem xét, dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; Một số nội dung được cử tri cả nước nói chung và cử tri tỉnh Kon Tum nói riêng quan tâm đã được Chính phủ giải quyết và Quốc hội thảo luận, quyết định tại các Kỳ họp của Quốc hội khoá XV. Đồng thời, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo UBND các cấp, các ngành trong tỉnh đã giải thích, trao đổi, thông tin cho cử tri biết các chủ trương, quy định và tình hình thực hiện chính sách, pháp luật của cơ quan Nhà nước ở Trung ương, ở tỉnh có liên quan đến nội dung 70 kiến nghị của cử tri.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri thị trấn Măng Đen

Đối với những vấn đề có liên quan đến thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết của các cấp, các ngành trong tỉnh chưa được trả lời trực tiếp cho cử tri tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tập hợp chuyển 06 ý kiến đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương xem xét, giải quyết và trả lời về việc kiểm tra, xử lý việc các nghệ sỹ, người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật về chất lượng hàng hóa, sản phẩm, thuốc chữa bệnh,... gây thiệt hại cho người dân; Quan tâm xem xét, sửa đổi, bổ sung thêm các chính sách về Phụ cấp công tác lâu năm và Phụ cấp thu hút của Nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ; Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định canh, tái định cư Thuỷ điện Đăk Đrinh; Về cơ chế, chính sách thuê môi trường rừng đặc dụng, rừng phòng hộ để trồng sâm Ngọc Linh và cây dược liệu; đề nghị ưu tiên huy động công suất phát vượt các nhà máy thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Kon Tum;.... Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết, trả lời 19 ý kiến về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư xây dựng nhà máy hoặc cơ sở chế biến tại vùng trồng dược liệu; về việc hưởng trợ cấp lần đầu theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ đối với những trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển, tuyển dụng, hợp đồng vào công tác, làm việc tại huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ từ năm 2005 đến sau ngày 01/3/2011;…

Hồ Nam VP ĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình thuỷ điện Đăk Đrinh
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh TXCT trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại thị trấn Đăk Glei
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh TXCT trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại xã Tu Mơ Rông và Ya Xiêr
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh TXCT trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại thị trấn Măng Đen và phường Quyết Thắng
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết 74 của Quốc hội
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khoá XV
Icon ĐOÀN ĐBQH TỈNH CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT
Icon Cần điều chỉnh nội dung giải thích khái niệm “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở”
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Dự án xây mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở trợ giúp xã hội
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE