banner
Thứ 6, ngày 21/6/2024
Chương trình hoạt động năm 2024 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
4-1-2024
Thực hiện Luật tổ chức Quốc hội, Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội và các văn bản có liên quan, trong năm 2024 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
Chương trình hoạt động năm 2024 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Các ĐBQH tỉnh tham dự kỳ họp Quốc hội

- Về công tác xây dựng pháp luật, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức cho các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với 19 dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ (theo quy trình tại một kỳ họp); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024;...) và 11 dự án luật trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Phòng không nhân dân; Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; Luật Tư pháp người chưa thành niên; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật); Luật Chuyển đổi giới tính; Luật Việc làm (sửa đổi)). Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo yêu cầu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự án luật, nghị quyết do Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban thẩm tra.

ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Nông

- Về công tác giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biểu Quốc hội trong Đoàn sẽ tiến hành giám sát, khảo sát 6 chuyên đề (Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023; Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023; tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội và kinh doanh bảo hiểm; tình hình thực hiện chính sách, phát luật trong công tác quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường). Tham gia Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tại tỉnh Kon Tum và các địa phương trong cả nước (khi được mời). Tiến hành các hoạt động giám sát tại kỳ họp thứ 7 và thứ 8, Quốc hội khóa XV theo Nghị quyết số 90/2023/QH15 ngày 08/6/2023 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.

ĐBQH Trần Thị Thu Phước phát biểu tại Hội trường

- Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 22 hàng tháng. Nghiên cứu, chuyển đơn và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

- Phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức cho các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp thứ 7 và thứ 8 theo quy định. Tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri nơi cư trú, theo chuyên đề, lĩnh vực và đối tượng,... theo yêu cầu của đại biểu.

Tổ chức các cuộc làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với một số cơ quan chức năng ở địa phương để nắm tình hình, giúp cho các đại biểu Quốc hội có những thông tin cần thiết phục vụ việc xây dựng pháp luật và quyết định những vấn đề quan trọng, giám sát các văn bản của các cơ quan trung ương tại kỳ họp thứ 7 và thứ 8, Quốc hội khóa XV.

- Tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, KT-XH-QPAN của địa phương khi được yêu cầu. Phối hợp với cơ quan có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo quy định./.

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong năm 2023
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh TXCT thị trấn Đăk Rve và xã Đăk Pxi
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh TXCT xã Ngọc Tụ và Đăk Nông
Icon Một số kết quả của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV
Icon Một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp thứ 6
Icon Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản
Icon Quốc hội thảo luận dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ tư của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Icon Quốc hội thảo luận dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ
Icon Cần có chính sách cụ thể đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE