banner
Thứ 3, ngày 21/5/2024
Một số kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
6-3-2024
Thực hiện Nghị quyết số 833/2023/UBTVQH15 ngày 27/7/2023 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Chương trình giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2024 và các văn bản triển khai hoạt động giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn giám sát của Quốc hội; Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum đã tiến hành giám sát qua báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc trực tiếp với một số cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2023.
Một số kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về  đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả  hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Quang cảnh buổi làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Kon Tum đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Việc triển khai sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp công lập được sự đồng thuận cao của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Công tác tinh giản tổ chức, bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được triển khai hiệu quả... Từ đó, khắc phục được một số hạn chế, tồn tại; giảm đầu mối, biên chế, góp phần xây dựng tổ chức, bộ máy từng bước hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc từng bước đẩy mạnh giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập đã tạo chuyển biến mới trong tư duy, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Sau sắp xếp, hoạt động các cơ quan, đơn vị đi vào nề nếp, không có nhiều xáo trộn; tâm tư của cán bộ, đảng viên ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả thực hiện chủ trương xã hội hóa đã góp phần tăng thêm nguồn lực, giảm áp lực cho các đơn vị sự nghiệp công lập, từng bước hình thành thị trường dịch vụ sự nghiệp công lành mạnh;...

ĐĂK HÀ-Quang cảnh buổi làm việc về đơn vị công lập

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số nội dung chính sách, pháp luật chưa được thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, nhất là về tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách đối với đơn vị sự nghiệp công lập sau sắp xếp. Cơ chế tự chủ tài chính; hiệu quả hoạt động của nhiều đơn vị sự nghiệp công lập sau sắp xếp chưa đáp ứng yêu cầu; việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thành lập mới còn nhiều vướng mắc;…

Trên cơ sở kết quả giám sát, khảo sát thực tế và nội dung kiến nghị của UBND tỉnh, các ngành, địa phương của tỉnh Kon Tum, Đoàn ĐBQH tỉnh đã đề nghị Quốc hội quan tâm xem xét, bổ sung đối tượng cán bộ y tế khác cũng được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị quyết số 69/2022/NQ-QH15 như cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét, ban hành cơ chế đặc thù đối với việc tuyển dụng giáo viên dạy các môn học mới theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; Chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả Nghị quyết 109/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội “về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn” nói chung và các điều khoản liên quan đến đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập nói riêng; Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý ổn định, thuận lợi cho hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập, trên cơ sở công khai, minh bạch, rõ ràng về trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Làm rõ cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng xác định cụ thể Danh mục dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước đặt hàng và giao nhiệm vụ, gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực ngân sách nhà nước;…

 

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội tại Công ty TNHH thương mại Vinh Quang I
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tại Sở Y tế
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tại Sở Giáo dục và Đào tạo
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tại huyện Đăk Hà
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tại huyện Tu Mơ Rông
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, chúc Tết đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
Icon Một số kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội
Icon Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, chúc Tết tại huyện Sa Thầy
Icon Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, chúc Tết tại huyện Đăk Tô
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE