banner
Thứ 4, ngày 17/4/2024
Các phòng ban chuyên môn thuộc Văn phòng
17-11-2014

+ Phòng Công tác Quốc hội

+ Phòng Công Tác Hội đồng nhân dân

+ Phòng Tổng hợp

+ Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị

 

  
Tin liên quan:
Icon Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE