Chi tiết Nghị quyết
Số Ký hiệu 19/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/12/2010
Người ký Trần Anh Linh
Trích yếu Về ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và phân cấp ngân sách Nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015
File đính kèm: Tại đây