Chi tiết Nghị quyết
Số Ký hiệu 18/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/12/2010
Người ký Trần Anh Linh
Trích yếu Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2011
File đính kèm: Tại đây