Chi tiết Nghị quyết
Số Ký hiệu 30/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/12/2010
Người ký Trần Anh Linh
Trích yếu Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2009
File đính kèm: Tại đây