Chi tiết Nghị quyết
Số Ký hiệu 01 /NQ-HĐND
Ngày ban hành 24/4/2014
Người ký Hà Ban
Trích yếu Về thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sa Thầy để thành lập huyện Ia H’Drai.
File đính kèm: Tại đây