Chi tiết Nghị quyết
Số Ký hiệu 12/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/7/2014
Người ký Hà Ban
Trích yếu Về việc thành lập các thôn thuộc các xã Ia Dom, Ia Đal, Ia Tơi, Sa Nghĩa, Hơ Moong và Rờ Kơi, huyện Sa Thầy
File đính kèm: Tại đây