Chi tiết Nghị quyết
Số Ký hiệu 02/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/7/2014
Người ký Hà Ban
Trích yếu Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2014; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2014
File đính kèm: Tại đây