Chi tiết Nghị quyết
Số Ký hiệu 19/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/12/2014
Người ký Hà Ban
Trích yếu Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015
File đính kèm: Tại đây