Chi tiết Nghị quyết
Số Ký hiệu 20/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/12/2014
Người ký Hà Ban
Trích yếu Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2015
File đính kèm: Tại đây