banner
Chủ nhật, ngày 19/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ nhất
TT Trích yếu Tải
1 V/v phê chuẩn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum năm 1995 Tải tại đây
2 Về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu KT - XH - ANQP năm 1995 Tải tại đây
3 V/v xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum khóa VII (nhiệm kỳ 1994-1999) bầu cử ngày 20/11/1994 Tải tại đây

 

Số lượt xem:216