banner
Thứ 7, ngày 18/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 3
TT Trích yếu Tải
1 Về các chuyên đề, đề án do Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII Tải tại đây
2 V/V TÁCH MỘT SỐ XÃ ĐỂ THÀNH LẬP THỊ TRẤN VÀ XÃ MỚI Tải tại đây
3 Về nhiệm vụ , mục tiêu, phương hướng KT - XH – ANQP năm 1996 Tải tại đây
4 Về việc phê chuẩn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum năm 1996 Tải tại đây

 

Số lượt xem:161