banner
Thứ 7, ngày 18/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 5
TT Trích yếu Tải
1 Về các chuyên đề do UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa VII Tải tại đây
2 V/v điều chỉnh điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã và huyện mới Tải tại đây
3 Về kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 1997 Tải tại đây
4 Về nhiệm vụ, mục tiêu, phương hướng KT - XH - ANQP năm 1997 Tải tại đây
5 Về nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển KT – XH 5 năm 1996 - 2000 Tải tại đây
6 V/v phê chuẩn ngân sách địa phương năm 1997 Tải tại đây

 

Số lượt xem:172