banner
Chủ nhật, ngày 19/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 8
TT Trích yếu Tải
1 V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 1997 Tải tại đây
2 V/v bãi nhiệm chức danh uỷ viên UBND tỉnh Kon Tum khóa VII (Nhiệm kỳ 1994-1999) Tải tại đây
3 Về một số tò trình và chuyên đề do UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh lhóa VII Tải tại đây
4 Về một số chủ trương biện pháp nhằm thực hiện  nhiệm vụ KT-XH_ANQP 6 tháng cuối năm 1998 Tải tại đây

 

Số lượt xem:164