banner
Chủ nhật, ngày 19/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ nhất
TT Trích yếu Tải
1 V/v xác nhận kết quả bầu cử thành viên UBND tỉnh Kon Tum khoá VIII, nhiệm kỳ 1999-2004 Tải tại đây
2 Về tờ trình và các chuyên đề do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá VIII Tải tại đây
3 Về kinh phí hoạt động năm 2000 của HĐND tỉnh Tải tại đây
4 V/v phê chuẩn dự toán ngân sách năm 2000 Tải tại đây
5 Về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng năm 2000 Tải tại đây
6 Về việc xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum Khoá VIII (nhiệm kỳ 1999-2004) bầu cử ngày 14 tháng 11 năm 1999 Tải tại đây

 

Số lượt xem:174