banner
Thứ 7, ngày 18/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 2
TT Trích yếu Tải
1 Về việc ban hành bản Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Kon Tum Khoá VIII (nhiệm kỳ 1999 – 2004) Tải tại đây
2

Về một số chủ trương biện pháp thực hiện nhiệm vụ KT-XH-ANQP 6 tháng cuối năm 2000

Tải tại đây
3 Về chương trình hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2000 khoá VIII nhiệm kỳ 1999 - 2004 Tải tại đây
4 V/v phê chuẩn quyết ngân sách địa phương năm 1999 Tải tại đây
5 Về tờ trình và các chuyên đề do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND khoá VIII Tải tại đây

 

Số lượt xem:184