banner
Thứ 7, ngày 18/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 4
TT Trích yếu Tải
1 V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2000
 
Tải tại đây
2 Về chương trình hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2001 Tải tại đây
3 Về việc thông qua Đề án phổ cập Trung học cơ sở và hỗ trợ thêm học bổng cho học sinh dân tộc
 
Tải tại đây
4 Về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2001 - 2005) Tải tại đây
5

Về một số chủ trương biện pháp thực hiện nhiệm vụ KT-XH-ANQP 6 tháng cuối năm 2001

Tải tại đây
6 Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển thị xã Kon Tum đạt đô thị loại III trong giai đoạn 2001 - 2005 Tải tại đây

 

Số lượt xem:235