banner
Chủ nhật, ngày 19/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 5
TT Trích yếu Tải
1 Về các chuyên đề do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá VIII Tải tại đây
2 Về chương trình hoạt động năm 2002 của HĐND tỉnh Tải tại đây
3 Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã mới Tải tại đây
4 Về kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2002 Tải tại đây
5 Về phương hướng nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng năm 2002 Tải tại đây
6 V/v phê chuẩn dự toán ngân sách năm 2002 Tải tại đây

 

Số lượt xem:165