banner
Chủ nhật, ngày 19/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 3
  Nghị quyết số 28 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư tập trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ   Mật

01

Nghị quyết số 29 về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

   Nghị quyết

02

Nghị quyết số 30 Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

03

Nghị quyết số 31 Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng; số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

04

Nghị quyết số 32 sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Phụ lục 3 kèm theo

05

Nghị quyết số 33 về điều chỉnh Đề án Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24.

  Nghị quyết

06

Nghị quyết số 34 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24.

  Nghị quyết

07

Nghị quyết số 35 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát nước, vỉa hè các tuyến đường nội thành, thành phố Kon Tum.

  Nghị quyết

08

Nghị quyết số 36 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.

  Nghị quyết

09 Nghị quyết số 37 về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục  kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

10

Nghị quyết  số 38 về phân bổ chi tiết kế hoạch nguồn ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 3).

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

11

Nghị quyết số 39 về phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu phát triển các vùng kinh tế động lực trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương

  Nghị quyết

  Phụ lục 1 kèm theo

12

Nghị quyết số 40 thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục  kèm theo

13

Nghị quyết số 41 cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư.

  Nghị quyết

  Phụ lục  kèm theo

14

Nghị quyết số 42 về danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

15

Nghị quyết số 43 về đặt tên và điều chỉnh, bổ sung một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

16

Nghị quyết số 44 về phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

17

 Nghị quyết số 45 về bổ sung chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Nghị quyết

18

Nghị quyết số 46 về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh.

  Nghị quyết

19

Nghị quyết số 47  thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch về trồng rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

21

Nghị quyết số 48 về giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh đối với người dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

22

Nghị quyết số 49 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh

  Nghị quyết

 

Số lượt xem:322