banner
Thứ 7, ngày 18/5/2024
Nghị quyết kỳ họp chuyên đề tháng 9 - 2020
TT Trích yếu Tải
1 Nghị quyết số 37 Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum Tải tại đây
2 Nghị quyết số 38 Phân bổ chi tiết nguồn ngân sách Trung ương năm 2020 để hỗ trợ đồng bào miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg và hỗ trợ đồng bào miền núi theo Quyết định số 2086/QĐ-TT Tải tại đây
3 Nghị quyết số 39 về việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án theo quy định của Luật Đầu tư công Tải tại đây
4 Nghị quyết số 40 về việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 Tải tại đây
 

Số lượt xem:211